Văn bản chỉ đạo điều hành

SỐ HIỆU VĂN BẢN NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH ĐƯỜNG LINK
136/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân là cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 28/10/2021
74/QĐ/VP-ĐHQTBH Quyết định cử cán bộ đi học Thạc sĩ nâng cao trình độ 29/09/2021
08/QĐ-ĐHQTBH Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng, ban chức năng thuộc Bản quyền thuộc về Game cá cược hay cho tiệc cuối năm - VN86 Club ; 03/03/2020