Đội ngũ giảng viên

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đỗ Minh Cương

PGS.TS

Quản trị doanh nghiệp

Email:

SĐT: 0903.254.828

Dương Thị Minh Quy

Tiến sĩ

Tài chính ngân hàng

 

Đặng Đình Việt

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0974.318.666

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0932.213.369
 

Nguyễn Thị Hồng Vinh

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0901.720.099

Phạm Văn Ngưng

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]

Vũ Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0985.729.682

Phạm Thúy Hà

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0984.970.079

Hoàng Thị Tuyến

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0372.988.329

Nguyễn Văn Trường

Thạc sĩ

Quản trị doanh nghiệp

Email: [email protected]
SĐT: 0987.264.888

Trần Mạnh Hùng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

 

Đào Quốc Tiến

Thạc sĩ

Kinh tế

Email: [email protected]
SĐT: 0983.603.514

Ngô Quang Binh

Thạc sỹ

Kinh tế

Email: [email protected]
SĐT: 0826.662.266

Vũ Thế Phiệt

Thạc sĩ

Quản trị khách sạn

 

Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

Lê Thu Hiền

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

Hoàng Trung Thông

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

Vũ Bá Mai

Thạc sĩ

Kinh tế

 

Trần Đức Tuấn

Thạc sỹ

Kinh tế

 

Nguyễn Thị Tú Dung

Thạc sĩ

Kinh tế

 

Nguyễn Thị Tuyến

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

Trần Quốc Tú

Thạc sĩ

Kinh tế

 

Phạm Thị Kim Tân

Thạc sĩ

Kế toán

Email: [email protected]

Trương Văn Cập

Tiến sĩ

Kế toán

 

Lại Thị Sơn

Thạc sĩ

Kế toán

 

Nguyễn Minh Cường

Thạc sĩ

Kinh tế

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Kế toán

 

Phạm Quang Long

Thạc sĩ

Kế toán

 

Trần Thị Huyền

Thạc sĩ

Kế toán

 

Nguyễn Trọng Bằng

Thạc sĩ

Quản lý kinh tế

 

Đinh Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

Thương mại

 

Giáp Minh Nguyệt Ánh

Thạc sĩ

Kế toán

 

Nguyễn Đăng Thông

Tiến sĩ

Triết học

 

Trần Đình Tuấn

Tiến sỹ

Giáo dục học

 

Nguyễn Tài Quang

Tiến sỹ

Triết học

 

Nguyễn Văn Cương

Thạc sĩ

Ngoại ngữ

 

Trịnh Thị Thủy

Thạc sĩ

Triết học

Email: [email protected]
SĐT: 0973.803.925

Phạm Ngọc Hà

Thạc sĩ

Triết học

 

about-star